Dzień Otwarty Notariatu 2020

Dzień Otwarty Notariatu, organizowany co roku w ostatnią sobotę listopada (w tym roku 28 listopada) to jedna z największych inicjatyw społecznych samorządu notarialnego. Realizację tego przedsięwzięcia przeprowadza Krajowa Rada Notarialna, we współpracy z izbami notarialnymi, na terenie całej Polski. Nadrzędnym celem, który przyświeca organizatorom jest edukacja w kwestiach kompetencji i zakresu działań notariuszy oraz czynności notarialnych i umowach, które chronią interesy zainteresowanych.

Notariusz powszechnie kojarzony jest ze sprawami spadkowymi oraz dotyczącymi nieruchomości. Nie są to jednak jedyne dziedziny prawa, które swoimi działaniami notariat obejmuje. W kancelarii notarialnej możliwe jest bowiem dokonanie czynności istotnych z punktu widzenia przedsiębiorców (m. in. zabezpieczenie roszczeń, wszelkiego rodzaju ugody, czy działania związane z sukcesją firmy). Wiele spraw, w tym również konfliktowych może być rozwiązywanych zarówno w kancelarii notarialnej, jak i na sali rozpraw. Jednak droga notarialna jest często szybsza i tańsza.

Coroczny Otwarty Dzień Notariatu organizowany jest już od 10 lat. Każda z edycji odbywała się pod głównym hasłem przewodnim, wokół którego skupiały się podejmowane i omawiany tematy.

Na przestrzeni kolejnych edycji omawiano zagadnienia spadków i dziedziczenia (2010), bezpieczeństwa majątku rodziny (2011), nieruchomości i ksiąg wieczystych (2012), przekazania majątku w rodzinie (2013), zabezpieczenia starości (2014), dziedziczenia (2015), testamentów (2016), bezpieczeństwa w przekazywaniu majątku (2017), czy zabezpieczenia majątku (2018, 2019).

Tegoroczny temat przewodni również odnosi się do bezpieczeństwa majątkowego i brzmi „Pilnuj swoich spraw. Chroń majątek. Porozmawiaj o tym z notariuszem„. Nie jest to jednak jedyny temat, którego mogą dotyczyć prowadzone w ramach DON-u konsultacje. Każdy z uczestników może bowiem, zadać notariuszowi pytania odnoszące się do jego osobistej sytuacji i skorzystać z eksperckiej porady we własnej sprawie.

Dotychczasowe edycje DON-u odbywały się w formie bezpośrednich spotkań z notariuszami, w wybranych lokalizacjach w Polsce. Jednak ze względu na stan epidemii, w 2020 roku, w sobotę 28 listopada notariusze będą udzielać informacji prawnych za pośrednictwem połączeń telefonicznych, mediów społecznościowych, live streamingu i poczty elektronicznej. Zmiana formuły podyktowana koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom, stwarza dodatkowo możliwość dotarcia do osób, które w dotychczasowej formie nie mogły uczestniczyć.

Zachęcamy do skorzystania z tej niewątpliwie atrakcyjnej formy pozyskiwania informacji, pomocnych w zabezpieczaniu własnych interesów.

Wszelkie informacje oraz szczegóły spotkań dostępne są na stronie internetowej www.porozmawiajznotariuszem.pl

Szukasz notariusza w Twojej okolicy? Znajdziesz do na casum.pl.

Sharing is caring