tarcza 4.0, restrukturyzacja

Niniejszy artykuł przedstawia najistotniejsze elementy nowego, skrojonego na miarę czasów rozwiązania dla przedsiębiorców, którzy mają problemy finansowe. Tarcza 4.0 wprowadza model uproszczonej restrukturyzacji, której otwarcie jest bardzo proste i nie wymaga udziału sądu.

Otwarcie postępowania bez udziału sądu

Do tej pory, aby otworzyć sądowe postępowanie restrukturyzacyjne należało złożyć skomplikowany wniosek do sądu gospodarczego. Przedsiębiorca nie miał jasności, czy i kiedy takie postępowanie zostanie otwarte oraz czy uchroni go to przed odpowiedzialnością finansową i karną.

Rząd przedstawił nowe rozwiązanie – możliwość otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego przez obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na podstawie decyzji przedsiębiorcy, który zawarł umowę z doradcą restrukturyzacyjnym. Nie trzeba decyzji sądu. Cały proces jest odformalizowany i w istocie wymaga jedynie kontaktu z doradcą restrukturyzacyjnym. Na dzień 31 maja 2020 r. projekt ustawy wprowadzającej omawiane rozwiązanie jest na etapie II czytania w Sejmie. Należy spodziewać się, że ustawa wejdzie w życie w czerwcu.

Czy nowa procedura będzie opłacalna dla przedsiębiorców? Dla części przedsiębiorców niewątpliwie będzie to ratunek przed upadłością i szansa na przetrwanie. Do sprawy należy jednak podejść indywidualnie.

Zawieszenie egzekucji od dnia publikacji

Procedura przewiduje możliwość zawieszenia egzekucji objętej z mocy prawa układem oraz wierzytelności rzeczowych i zabezpieczonych przewłaszczeniem na zabezpieczenie. Nie będzie można również wszcząć egzekucji przez okres do 4 miesięcy. W przypadku złożenia do sądu wniosku o zatwierdzenie układu przed upływem 4 miesięcy od dnia obwieszczenia – skutki otwarcia postępowania będą trwały do czasu prawomocnego zakończenia postępowania lub jego umorzenia.

Brak możliwości wypowiadania umów najmu, dzierżawy, kredytu

W trakcie postępowania restrukturyzacyjnego nie będzie możliwości wypowiadania umów najmu, dzierżawy, kredytu na zasadach obecnie obowiązujących w przyśpieszonym postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Ochrona przed skutkami nieterminowego złożenia wniosku o upadłość

Niezależnie od efektu postępowania restrukturyzacyjnego, dłużnik, który działał w dobrej wierze będzie chroniony przed roszczeniami z tytułu nieterminowego wniosku o ogłoszenie upadłości, które wynikają z prawa upadłościowego, kodeksu spółek handlowych, ustawy – Ordynacja podatkowa.

Gdzie szukać pomocy?

W pierwszej kolejności sprawę należy skonsultować z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym, który sprawdzi, czy dla danego przedsiębiorcy jest to najlepsze rozwiązanie. Z doradcą trzeba będzie podpisać umowę o przeprowadzenie przez niego całego procesu. W przypadku najmniejszych podmiotów – wynagrodzenie doradcy jest limitowane ustawą. Koszty tego rozwiązania będą na pewno niższe niż w przypadku dotychczasowych postępowań restrukturyzacyjnych.

Pomoc w przeprowadzeniu procedury restrukturyzacyjnej świadczy autorka artykułu, adwokat Anna Wołczkiewicz – zarejestrowana w serwisie Casum.pl. Pani Anna, jako licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, świadczy usługi w warszawskiej kancelarii.

Sharing is caring