upadłość rolnika

Do napisania tego krótkiego artykułu skłoniła mnie wizyta kilku rolników prowadzących gospodarstwa rolne. Ale do rzeczy!

Ustawa prawo upadłościowe reguluje dwa tryby postępowania upadłościowego. Pierwszy z nich przeznaczony jest przedsiębiorców. W drugim oddłużenia mogą dochodzić osoby fizyczne (konsumenci) nie prowadzący działalności gospodarczej. Drugi tryb wydaje się szybszy i prostszy (upadłość konsumencka). Który z nich ma jednakże zastosowanie w przypadku osoby prowadzącej gospodarstwo rolne?

ZATEM JAKĄ UPADŁOŚĆ WYBRAĆ W PRZYPADKU „ROLNIKA”?

Aktualnie rolnik ma możliwość ogłoszenia upadłości na zasadach ogólnych (przedsiębiorców), jak i upadłości konsumenckiej. Wynika to z tego, że wygaszony został istniejący w piśmiennictwie spór sprowadzający się do pytania: czy konsumencką zdolność upadłościową posiada osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo rolne? W uzasadnieniu projektu ustawy z 29.08.2014 r. przyjęto, że „proponowana zmiana art. 6 pkt. 5 oraz art. 491¹ p.u.n. ma charakter precyzujący i nie prowadzi do zmiany obowiązującego stanu prawnego. Jej celem jest wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości co do zakresu zastosowania przepisów o upadłości konsumenckiej, w szczególności co do objęcia nimi osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne. Na tle brzmienia art. 491¹ p.u.nnie powinno już budzić wątpliwości, że z upadłości konsumenckiej skorzystać mogą wszystkie osoby fizyczne, wobec których nie prowadzi się postępowania upadłościowego na zasadach ogólnych. Są to zatem, oprócz osób fizycznych nie prowadzących żadnej działalności gospodarczej ani zawodowej, także osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne. Doprecyzowania wymaga także kwestia zdolności upadłościowej osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne, równocześnie z inną działalnością  gospodarczą lub zawodową. Z racji prowadzenia tej działalności można ogłosić upadłość takich osób na zasadach ogólnych, właściwych dla przedsiębiorców.

Inaczej, oczywistym jest, że  rolnik może ogłosić upadłość konsumencką. Jednakże warunkiem koniecznym i niezbędnym jest posiadanie przez niego zdolności do upadłości konsumenckiej. Jest nią prowadzenie przez niego innej działalności gospodarczej lub zawodowej.

Autorem artykułu jest Piotr Witkowski, prawnik zarejestrowana w portalu Casum,pl, na co dzień zajmujący się zagadnienia z zakresu prawa upadłościowego w kancelarii w Gdyni.

Sharing is caring