zakładanie spółki u notariusza

Dla wielu przedsiębiorców spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) jest preferowaną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Jednak zanim podejmiemy decyzję o jej utworzeniu, warto przyjrzeć się kosztom, które się z tym wiążą.

Koszty założenia spółki z o.o. dzielą się na kilka kategorii. Pierwszą z nich jest kapitał zakładowy, którego minimalna wysokość wynosi 5000 zł. Kwota ta musi zostać wpłacona na rachunek bankowy przed rejestracją spółki. Warto jednak pamiętać, że wspólnicy mogą zdecydować o wyższym kapitale zakładowym. Kolejną pozycją są koszty notarialne, które obejmują przygotowanie aktu notarialnego i jego wypisy. W zależności od wysokości kapitału zakładowego, opłata notarialna może wynieść od 160 zł do nawet 1500 zł. Niezależnie od wybranej metody rejestracji, konieczne będzie uiszczenie opłaty sądowej, obejmującej wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jej wysokość to około 600 zł.

Ile kosztuje założenie spółki z o.o?

Koszty notarialne założenia spółki z o.o. w znacznym stopniu zależą od wysokości kapitału zakładowego. Dla kapitału do 3000 zł opłata wynosi 100 zł. Jeśli kapitał mieści się w przedziale od 3000 zł do 10 000 zł, opłata to 100 zł plus 3% od nadwyżki ponad 3000 zł. W przypadku kapitału od 10 000 zł do 30 000 zł należy uiścić 310 zł plus 2% od kwoty przekraczającej 10 000 zł. Dla kapitału między 30 000 zł a 60 000 zł opłata wynosi 710 zł plus 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł. Jeżeli kapitał zakładowy mieści się w przedziale od 60 000 zł do 1 000 000 zł, opłata to 1010 zł plus 0,4% od kwoty ponad 60 000 zł. Dla kapitału od 1 000 000 zł do 2 000 000 zł przedsiębiorca musi zapłacić 4770 zł powiększone o 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł. W przypadku kapitału ponad 2 000 000 zł opłata wynosi 6770 zł plus 0,25% od kwoty przewyższającej 2 000 000 zł, jednak nie więcej niż 10 000 zł lub 7500 zł dla czynności między członkami najbliższej rodziny.

Dodatkowe koszta przy zakładaniu spółki

Założenie i prowadzenie spółki z o.o. wiąże się z określonymi wydatkami. Warto jednak pamiętać, że jest to jedna z najbezpieczniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej, gwarantująca ograniczoną odpowiedzialność wspólników. Dlatego też przy podejmowaniu decyzji nie można kierować się wyłącznie kosztami, ale przede wszystkim specyfiką planowanego przedsięwzięcia. Należy również wziąć pod uwagę podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), który wynosi 0,5% wartości kapitału zakładowego. Dla spółki z minimalnym kapitałem 5000 zł będzie to 25 zł. Dodatkowe koszty mogą się wiązać z opracowaniem umowy spółki, doradztwa prawnego czy podatkowego.

Zakładając, że decydujemy się na rejestrację u notariusza oraz korzystamy z usług profesjonalnego doradcy, szacunkowy koszt założenia spółki z o.o. z minimalnym kapitałem zakładowym może wynieść około 5000-7000 zł. Oczywiście kwota ta będzie rosnąć wraz ze zwiększaniem się kapitału zakładowego.

Po założeniu spółki z o.o. należy liczyć się z comiesięcznymi kosztami obsługi księgowej, która jest obowiązkowa. Ich wysokość może wahać się od 250 zł do 1500 zł netto miesięcznie, w zależności od skali prowadzonej działalności.

Artykuł powstał we współpracy z portalem Partner Gospodarczy.

Sharing is caring