frankowicze

Obecnie nie ma jednej przyjętej definicji frankowicza. Potocznie przyjmuje się, że Frankowicze to potoczna nazwa grupy osób, która zaciągnęła kredyt denominowany lub indeksowany we frankach szwajcarskich (kredyt CHF). Nasza kancelaria frankowa Pasternak LEGAL wspiera klientów w sprawie kredytów frankowych, reprezentując lub doradzając Klientom zarówno na etapie polubownym (przedsądowym) m.in. w kontaktach z bankiem, jak i na etapie sądowym, reprezentując Klientów na etapie postępowań sądowych.

Kredyty frankowe (kredyt CHF)

Problem kredytów frankowych znany jest bankom co najmniej od 10 lat, kiedy to pierwsi frankowicze zaczęli kwestionować zawarte w umowach kredytu zapisy. Choć liczba aktywnych kredytów frankowych systematycznie spada, wciąż kilkaset tysięcy Polaków spłaca zaciągnięte kredyty hipoteczne indeksowane lub denominowane do franka szwajcarskiego. Wiele osób decyduje się również na wniesienie sprawy do Sądu, dochodzić ich unieważnienia czy odfrankowienia.

Wiele osób zawierających kredyt we frankach, boryka się nie tylko z problemem wzrastających rat kredytu, ale również z faktem, iż wielkość zaciągniętego pierwotnie kredytu frankowego wzrosła niekiedy kilkukrotnie.

Dla konsumentów zawierających umowę kredytu we frankach szwajcarskich najgorszą cechą tych umów jest wzrost zadłużenia mimo regularnych spłat. Konstrukcja umów „frankowych” dopuszcza nawet wariant, w którym zadłużenie rośnie w nieskończoność. Na marginesie zauważyć należy, że umowy nie chronią konsumentów przed wzrostem kursu CHF. Zatem jeżeli CHF zdrożałby znów do 7-8 zł w czasie kolejnego kryzysu, inflacji czy zwykłej dekoniunktury, to konsekwencje tego ponosi wyłącznie konsument – Klient banku. W praktyce oznacza to kolejny wzrost zadłużenia kredytobiorcy względem banku oraz drenaż jego majątku, a nawet podporządkowanie całego życia zawodowego spłacie zobowiązań o rosnącej w nieskończoność wysokości.

W praktyce to duży problem dla spłacających kredyty w tej walucie, bo gros z nich zaciągało je przy kursie 2-2,5 zł, a dziś kurs franka szwajcarskiego jest znacznie wyższy, przez co wysokość zadłużenia, w tym rat kredytowych jest również znacznie wyższa. O tym jak jest to dotkliwe, dla osób mających kredyt we frankach, świadczy m.in. sytuacja, która miała miejsce w przeszłości, gdzie frank gwałtownie zyskał na wartości, a raty kredytów frankowych znacznie podrożały.

Obecnie wiele spraw, które trafiają do sądu jest wygrywanych przez frankowiczów. Kwestie dotyczące kredytów frankowych znalazły się nie tylko przed obliczem Sądu Najwyższego, ale również można znaleźć wiele korzystnych wyroków TSUE w sprawach frankowych. Konsumenci coraz częściej wytaczają pozwy przeciwko bankom, w których domagają się najczęściej stwierdzenia nieważności umowy.

Na chwilę obecną wiele spraw dotyczących kredytów frankowych kończy się na etapie postępowania sądowego, a kredytobiorcy chcący odzyskać swoje pieniądze muszą pozywać banki.

Dochodzenie roszczeń z umów kredytów frankowych (kredytów CHF)

Przed podjęciem decyzji o dochodzeniu roszczeń przed Sądem warto dokonać weryfikacji zapisów umowy, czy znajdują się w niej zapisy pozwalające na stwierdzenie jej nieważności.

Jeżeli zatem masz kredyt we frankach? Mamy dla Ciebie dwa rozwiązania:

  • unieważnienie kredytu we frankach;
  • odfrankowienie – co wiąże się z usunięciem klauzuli indeksacyjnej z umowy kredytowej.

Naszym klientom świadczymy pomoc związaną z prowadzeniem spraw sądowych, ale również weryfikujemy z nimi propozycje ugodowe przedstawiane przez bank. Co prawda część banków uruchomiła programy ugód z klientami, niemniej wielu frankowiczów decyduje się dochodzić swoich praw na drodze sądowej m.in. dlatego, że prowadzenie procesu może wiązać się z relatywnie większą korzyścią aniżeli zawarcie ugody. Po złożeniu pozwu kredytobiorca może czasem liczyć na lepsze propozycje ugodowe. W procesie ugód dotyczących kredytów frankowych warto zatem korzystać z profesjonalnej pomocy, która pozwoli na dokładniejszą analizę korzyści związanych z zawarciem ugody dotyczącej kredytu lub prowadzeniem postępowania sądowego w przedmiocie:

  • unieważnienia kredytu;
  • odfrankowienia.

Odfrankowienie

Odfrankowienie wiąże się z usunięciem klauzuli indeksacyjnej z umowy kredytowej i uzyskaniem zwrotu nadpłaconych rat. Jednocześnie skutkuje zmniejszeniem salda zadłużenia, które nie jest już zależne od kursu CHF.

Unieważnienie umowy frankowej

Sąd cywilny może unieważnić umowę kredytu frankowego (denominowanego jak również kredytu indeksowanego). Należy pamiętać, że w celu unieważnienia takiej umowy muszą wystąpić przesłanki do stwierdzenia nieważności umowy o kredyt przez Sąd.

Korzyści płynące z unieważnienia umowy CHF

Nieważność umowy jest co do zasady korzystnym rozwiązaniem dla kredytobiorcy. Do najważniejszych korzyści wynikających z nieważności umowy kredytowej należy zaliczyć:

  • „uwolnienie” się od zawartej umowy frankowej w całości;
  • na podstawie prawomocnego wyroku unieważniającego kredyt, kredytobiorca może złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki z ksiąg wieczystych;
  • wskutek unieważnienia umowy kredytowej, kredytobiorca ma prawo żądać od banku zwrotu wszystkich zapłaconych rat kapitałowo-odsetkowych i innych poniesionych kosztów, a do rozliczenia z bankiem pozostaje jedynie suma wypłaconego kapitału.

Ile kosztuje unieważnienie umowy Frankowej – opłaty sądowe?

Opłata sądowa to kwota, którą każdy, kto chce rozpoznania przez sąd, musi zapłacić sądowi, do którego wnosi swój pozew bądź wniosek o zawezwanie do próby ugodowej. Opłata sądowa przypada Skarbowi Państwa, a jej wysokość jest regulowana określonymi przepisami prawa. Opłata od pozwu w sprawach „frankowych” jaką należy wnieść do sądu okręgowego właściwego do rozpoznania sprawy wynosi maksymalnie 1.000 złotych (dla konsumentów), a przypadku wniosku o zawezwanie do próby ugodowej wynosi 200 złotych. Opłatę sądową opłaca zawsze Klient.

Kilka ciekawostek dotyczące rynku kredytów frankowych (mieszkaniowych kredytów frankowych)

Jako ciekawostkę możemy powiedzieć, że kredyty we frankach często zaliczane są do kredytów walutowych, ale czy jest to ich właściwa klasyfikacja? Dlaczego niektórzy te właśnie kredyty hipoteczne nazywają kredytami „pseudofrankowymi„? – ta ciekawostka będzie tematem jednej z naszych publikacji zamieszczonych w postaci wpisu, dlatego też zapraszamy do śledzenia na bieżąco naszego bloga, albowiem można na nim znaleźć nie tylko ciekawe i praktyczne informacje dotyczące kredytów frankowych, ale również ciekawostki dotyczące kredytobiorców frankowych.

Liczba spraw walutowych kredytów kierowanych, do sądowych cywilnych, w sprawach frankowych ciągle rośnie – co skutkuje pojawianiem się nowych orzeczeń dotyczących frankowiczów, które to w miarę możliwości będziemy się starali Państwu publikować. Postaramy się przedstawiać wyroki tsue w sprawie polskich frankowiczów, wyroki sądów okręgowych, odwoławczych, Sądu Najwyższego w tym uchwały Sądu Najwyższego. Warto zauważyć, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) opublikował wyroki w sprawie kredytów dotyczących polskich frankowiczów.

Artykuł powstał we współpracy z kancelarią Pasternak Legal.

Sharing is caring