przedawnienie wykroczenia

Przedawnienie w sprawach o wykroczenia może dotyczyć przedawnienia karalności wykroczenia (tzn. możliwości wymierzenia kary za popełnione wykroczenie) oraz przedawnienia wykonania już orzeczonej kary. W jakim terminie następuje każde z nich – odpowiedź w niniejszym tekście.

Przedawnienie karalności

Przedawnienie karalności wykroczenia następuje po upływie roku od dnia, w którym wykroczenie zostało popełnione. Oznacza to, że po upływie roku od dnia popełnienia wykroczenia jego sprawcy nie można już ukarać. Jeżeli jednak w tym czasie wszczęte zostało postępowanie w sprawie – to karalność wykroczenia ustaje dopiero po upływie 2 lat od jego popełnienia.

Przedawnienie wykonania kary

Przedawnienie wykonania kary lub środka karnego w sprawach o wykroczenia, następuje po upływie 3 lat od dnia, w którym uprawomocniło się wydane w sprawie rozstrzygnięcie (mandat lub wyrok sądu). Oznacza to, że pomimo skazania za popełnione wykroczenie, po upływie tego terminu jego sprawca nie poniesie żadnej kary.

Zatarcie ukarania

W sprawach o wykroczenia, z upływem określonego czasu wiąże się także instytucja tzw. zatarcia ukarania. Zatarcie ukarania polega na tym, że karę orzeczoną przez sąd wobec osoby, która popełniła wykroczenie, uważa się po upływie 2 lat od jej wykonania, darowania lub przedawnienia jej wykonania za niewymierzoną (tak, jakby wykroczenie w ogóle nie zostało przez daną osobę popełnione i nie została orzeczona względem jego sprawcy żadna kara).

Jeżeli jednak w okresie, w którym sprawca wykroczenia oczekuje na zatarcie ukarania z upływem określonego czasu, popełni on inne wykroczenie, za które sąd wymierzy mu karę grzywny, karę aresztu lub karę ograniczenia wolności, to zatarcie ukarania za dwa popełnione przez niego wykroczenia może nastąpić dopiero po upływie 2 lat od wykonania, darowania lub przedawnienia wykonania tej kary, która została wymierzona za nowe wykroczenie (sprawca będzie więc musiał czekać na zatarcie ukarania znacznie dłużej).

W przypadku zaś, gdy sąd nałoży na sprawcę wykroczenia środek karny (np. zakaz prowadzenia pojazdów), to zatarcie ukarania może nastąpić dopiero wtedy, gdy środek ten zostanie wykonany, darowany lub przedawni się jego wykonanie (pomimo tego, że upłynęły już wymienione powyżej okresy).

Potrzebujesz pomocy prawnika w Twojej sprawie? Skorzystaj z serwisu Casum.pl, który tworzą prawnicy z całej Polski.

Sharing is caring