odrzucienie spadku w imieniu małotelniego

Co do zasady, zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską sprawują jego rodzice. To oni dokonują decyzji w sprawach finansowych swojego dziecka. Jednak nie wszystkie decyzje mogą być przez nich podejmowane bez uprzedniej ingerencji sądu opiekuńczego. Jedną z takich decyzji jest właśnie odrzucenie spadku, dziedziczonego przez dziecko. Decyzja ta wykracza bowiem ponad zwykłe zarządzanie majątkiem dziecka (art. 101 KRiO).

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego stanowi czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka. W celu jej dokonania rodzice bądź jeden z nich (art. 94 KRiO) powinni złożyć do sądu rodzinnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka (w razie braku miejsca zamieszania do sądu właściwego ze względu na miejsce jego pobytu) wniosek o zezwolenie na dokonanie przez rodziców czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka (art. 583 KPC).

Co powinien zawierać wniosek?

We wniosku tym rodzice powinni wskazać:

  • po kim małoletni dziedziczy,
  • dlaczego spadek po tym spadkodawcy należy odrzucić
  • jaki wpływ ma spadek na majątek małoletniego

Po przeprowadzeniu postępowania sąd, uznając czynność za korzystną dla majątku małoletniego, wyda postanowienie, w którym określi istotne elementy tej czynności oraz wskaże, który z rodziców bądź czy oboje mają złożyć oświadczenie w imieniu małoletniego.

Oświadczenie po decyzji sądu opiekuńczego.

Po uprawomocnieniu się postanowienia rodzice powinni złożyć wniosek o wydanie jego odpisu. Dopiero po uzyskaniu prawomocnego odpisu takiego postanowienia rodzice mogą odrzucić spadek w imieniu małoletniego poprzez oświadczenie złożone przed notariuszem bądź przed sądem (art 640 KPC).

Oświadczenie takie powinno zostać złożone w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym rodzice małoletniego dowiedzieli się o powołaniu do spadku (art. 1015 KC). Niezłożenie przez rodziców oświadczenia w tym terminie skutkować będzie przyjęciem spadku przez małoletniego z dobrodziejstwem inwentarza (a więc z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe). Pamiętać należy, że oświadczenia o odrzucenia spadku nie można odwołać.

Odrzucenia spadku w imieniu małoletniego, dla którego ustanowiona została opieka dokonać może opiekun, po uzyskaniu opisanego powyżej postanowienia w przedmiocie wydania zgody na dokonanie tej czynności.

Szukasz prawnika, specjalizującego się w prawie spadkowym? Znajdziesz go na Casum.pl – sprawdź tutaj.

Sharing is caring