odszkodowanie po wypadku samochodowym

Choć dzięki coraz lepszej sieci drogowej, ilość wypadków drogowych się zmniejsza, to nadal publikowane przez policję statystyki nie napawają optymizmem. Konsekwencją zdarzeń drogowych może być śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, a także straty stricte majątkowe. Jeśli osoba, która poniosła szkodę nie jest winna wypadku, wszystkie jej straty i krzywdy powinny być zrekompensowane.

Czego może się domagać poszkodowany w wypadku drogowym?

Sąd trzy główne roszczenia przysługujące poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych:

  1. odszkodowanie,
  2. zadośćuczynienie,
  3. renta.

Nie wykluczają się one wzajemnie, co oznacza, że poszkodowany w wypadku może zgłosić je wszystkie i niewykluczone, że wszystkie trzy uda mu się wywalczyć.

Odszkodowanie po wypadku.

Rolą odszkodowania jest pokrycie szkód majątkowych, czyli wszystkich strat i wydatków jakie poniósł poszkodowany. Należą do nich np.:

  1. koszty leczenia poszkodowanego (koszty wizyt lekarskich, leków, dojazdów, sprzętu rehabilitacyjnego)
  2. koszty opieki i to zarówno opieki instytucjonalnej np. prywatna rehabilitacja, sanatorium czy najem opiekunki, ale także nieodpłatna pomoc członków rodziny.
  3. Utracone w wyniku zdarzenia wynagrodzenie (np. różnica między zasiłkiem chorobowym, a wcześniejszą pensją za zamknięty okres),
  4. Zniszczone przedmioty – samochód, laptop, okulary czy telefon.

Oczywiście nie jest to katalog zamknięty. Każdy uszczerbek majątkowy powinien zostać zrekompensowany właśnie odszkodowaniem. Jednocześnie poszkodowany nie może otrzymać wyższego odszkodowania niż wydatki i straty poniesione w wyniku zdarzenia drogowego.

Zadośćuczynienie po wypadku.

Zadośćuczynienie po wypadku nie jest podobnie mierzalne, jak odszkodowanie. Jego rolą jest zrekompensowanie krzywd, których nie da się prosto wycenić. Trudno bowiem wymierzyć finansowo cierpienie, ból, czy konsekwencje dla psychiki poszkodowanego. Z uwagi jednak na to, że są to krzywdy często niemożliwe do pełnego zrekompensowania, kwoty zadośćuczynienia bywają znacznie, nawet kilkukrotnie wyższe, niż odszkodowania.  

Renta po wypadku.

Zadośćuczynienie i odszkodowanie są świadczeniami jednorazowymi. Jeśli mamy zamknięty okres, w jakim poszkodowany wymagał opieki lub nie mógł pracować obejmujemy to odszkodowaniem. Jeśli ten okres jest dłuższy, a wydatki i koszty są periodyczne, bierzemy pod uwagę roszczenia rentowe.

Renta jest bowiem świadczeniem okresowym i jej zadaniem jest comiesięczne zrekompensowanie strat i wydatków po zdarzeniu drogowym.

Renty można się domagać, jeśli poszkodowany stracił (całkowicie lub częściowo) zdolność wykonywania pracy i/lub po zdarzeniu wymaga dużych i okresowych nakładów finansowych np. wykwalifikowanej opiekunki, czy rehabilitacji i leków.

Kto jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty?

Najczęściej dochodzimy odszkodowania i zadośćuczynienia od ubezpieczyciela, choć oczywiście możliwe jest pociągnięcie do odpowiedzialności również samego sprawcę. Czemu mam taka praktykę? Bo ubezpieczyciel jest wypłacalny, a sprawca zdarzenia niekoniecznie.  

Autorką artykułu jest adw. Marta Rozwadowska – Kucka, zarejestrowana w portalu Casum,pl, na co dzień prowadząca kancelarię w Starogardzie Gdańskim.

Sharing is caring